Domain registration or redelegation of/nameservice for domainAlso purchase of email backup. Yellow fields (marked with  *) must be filled..
Domain:  *     Years     Price DKK (annually after 1 year ) DKK NOK SEK EUR
 
   Domain registration Transfer     Renewal     Redelegation/nameservice     Email backup and forwarding  
Nameservice  Full incl. changes + instructions    Parked    None (your DNS)
Possibly known registry handle:   (JH123-DK, HER008250-TALKA, ........)Salg af domæner. For nogle domæner skal betales for 2 år ved køb. Nogle .TV domæner har en meget højere pris.
Forlængelse af eksisterende domæner (ekskl. .DK) kan ske ved overførsel til os som registrator.
Løbetiden forlænges med et år i de fleste tilfælde.
Registration of domains. Some domains must be paid for a 2 year period. Som .TV domains are priced considerably higher.
Renewal of existing domains (not .DK) can be done by transfer to us as registrar.
The registration is prolonged with one year in most cases.
For danske domæner skal tillægges DKK 45,00, som opkræves direkte af DK Hostmaster
For .DK domains, please, add DKK 45,00, which is paid directly to DK Hostmaster
Fuld navneservice: 2 navneservere; hjælp til opsætning af domænet.
Ingen omkostninger ved ændringer; alle subdomæner af formen xxxx.domæne.dk.
Post kan sendes til både domæne.dk og xxxx.domæne.dk.
Full nameservice: 2 nameservers (DNSes). Assistance in configuring the DNS.
No charges at changes; all subdomains xxxx.domain.dk.
Email can be sent to domain.dk and xxxx.domain.dk.
Ved parkering forstås, at domænet ligger i dvale, indtil man skal bruge det.
Hvis man med en browser slår op på domænet, eksisterer det.
Man får vist en standardside for domænet med domænets navn med store bogstaver.
Se fx. http://jth.net/parkeret.php. Aktivering af domænet er gratis.
Der skal ikke angives en IP-adresse.
For domains currently not used. A standard webpage is displayed. See http://jth.net/parkeret.php.
Benyttes kun, hvis man allerede har en godkendt primær navneserver til domænet.
Kan benyttes ved domænekøb og transfer, hvor man allerede har to godkendte navneservere til domænet.
To be used at domain registration, when you have your own nameservers for the domain.
Hvis man ikke har en fast IP-adresse for domænet, kan man med en browser,
når adressen ændres logge ind på vores navneserver og ændre adressen med et enkelt klik.
Backup for postserver betyder, at posten lagres på vores server, indtil serveren er oppe igen.
Derefter leveres den automatisk.
Det er muligt i mellemtiden at læse og besvare post via en browser og vores WebMail.
Backup for email means, that the email is stored on our server, until your server is up again.
When up the email is resent to your server.
While your server is down, you may read and respond to emails using a browser and our webmail.
Ved vores løsning kan postbackup lagres i en separat POP3 mailbox,
så kun dette domænes post kan ses, når man logger ind på Webmail.
With our solution the email backup may be stored i a separate POP3 mailbox,
so only email for this domain can be read when logging in on webmail.